STUDIUM
MYŚLI
JANA PAWŁA II

cykl formacyjny organizowany i prowadzony w dekanatach przez ACFP
(Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej).

II cz. projektu Studium Katolickiej Nauki Społecznej.
Cykl spotkań o tematyce związanej z podstawowymi zasadami nauczania społecznego Jana Pawła II.

Szczegółowy program

Każde spotkanie to dwie godziny zegarowe wykładu z przerwą oraz możliwością zadawania pytań. Kolejność tematów może ulegać zmianie w zależności od dyspozycyjności prowadzących
Uczestnicy będą mieli dostęp do nagrań zajęć.

1. Karol Wojtyła/Jan Paweł II 

Osoby i wydarzenia kształtujące go na drodze życiowego rozwoju
Od Wadowic do Krakowa
Wkład w sobór watykański II
Z Krakowa do Watykanu

2. Teologia 

Jedyny Zbawiciel człowiek (Redemptor hominis)
Oblicze miłosiernego Ojca (Dives in misericordia)
Duch Pocieszyciel (Dominum et Vivificantem)
Maryja, Matka w Bożym planie (Redemptoris Mater, Rosarium Virginis Mariae)

3. Kościół - duchowni, świeccy, konsekrowani  

Tożsamość duchownych w odnowionej po soborze watykańskim II wizji Kościoła
(Pastores dabo vobis, Pastores gregis)
Być znakiem dla Kościoła i świata (Redemptionis donum, Vita consecrata)
Apostolska misja świeckich (Christideles laici)
Wspólny cel: świętość (Tertio millenio adveniente, Novo millenio ineunte)

4. Małżeństwo i rodzina 

Chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny (Familiaris consortio)
Otwartość na życie i obrona nienarodzonych (Evangelium vitae)
Godność i rola kobiet (Mulieris dignitatem)

5. Myśl społeczna 

Wartość i znaczenie ludzkiej pracy (Laborem exercens)
Stare i nowe społeczne wyzwania (Solicitudo rei socialis, Centesimus annus)

6. Moralne wyzwania współczesności 

Punkty odniesienia katolickiej moralności (Veritatis splendor)
Zapomniana nauka o grzechu (Reconciliatio et penitentia)
Świętowanie Dnia Pańskiego (Dies Domini)

7. Misje i ekumenizm  

Misyjne zorientowanie Kościoła (Redemptoris missio)
Wspólna droga do jedności (ut unum sint)

8. Duchowy testament i dialog ze światem 

Dialog wiary i rozumu (Fides et ratio)
Odpowiedzialność mediów, ludzi kultury i sztuki
Duchowe dziedzictwo: Eucharystia i adoracja

9. Pielgrzymki do Polski cz. 1 (1979-1987)  

I pielgrzymka do Polski: 2-10 czerwca 1979
II pielgrzymka do Polski: 16-23 czerwca 1983
III pielgrzymka do Polski: 8-14 czerwca 1987

10. Pielgrzymki do Polski cz.2 (1991-2002) 

IV pielgrzymka do Polski: 1-9 czerwca i 13-20 sierpnia 1991
V wizyta w Polsce: 22 maja 1995
VI pielgrzymka do Polski: 31 maja – 10 czerwca 1997
VII pielgrzymka do Polski: 5-17 czerwca 1999
VIII pielgrzymka do Polski: 16-19 sierpnia 2002

Współpraca

Mobirise

Radio eM
Rozgłośnia Archidiecezji Katowickiej, obejmująca swoim zasięgiem mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej, Podbeskidzia i południowej Polski.  

Kontakt

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej
Marii Skłodowskiej-Curie 30/5
Katowice
Email: centrum.formacji@katowicka.pl
Telefon: 519546012 (wtorki, czwartki, piątki 9:00-15:00)

Konto

Archidiecezja Katowicka
77 1600 1055 1848 6348 7000 0003
(BNP Paribas)
w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Jan Paweł II” 

Build a website with Mobirise